Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie to znacznie więcej niż szpital onkologiczny. To duży, nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, a zarazem jeden z największych szpitali w Polsce i jedna z najstarszych na świecie placówek zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych, ustępująca jedynie Instytutowi Radowemu w Paryżu.

Oficjalny początek działalności Instytutu to dzień 29 maja 1932 roku - otwarcie uświetniła swoją obecnością Maria Skłodowska-Curie, która ofiarowała na potrzeby Instytutu w Warszawie pierwszy gram radu. W otwartym przez nią przy ul. Wawelskiej w Warszawie Instytucie Radowym funkcjonuje nadal wchodząc w skład struktur Centrum Onkologii Klinika Onkologiczna.

W Centrum Onkologii w Warszawie część szpitala została podzielona na oddziały zapewniając kompleksowe leczenie nowotworów. Należą do nich następujące Kliniki:

Nowotworów Głowy i Szyi, Nowotworów Jelita Grubego, Nowotworów Górnego Odcinka Przewodu Pokarmowego, Nowotworów Układu Chłonnego, Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Nowotworów Płuc i Klatki Piersiowej, Nowotworów Układu Moczowego, Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości oraz Nowotworów Układu Nerwowego. Na terenie Instytutu działają również zakłady terapeutyczne: Teleradioterapii, Brachyterapii, Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Rehabilitacji, Chemioterapii Dziennej i Medycyny Paliatywnej oraz specjalistyczne laboratoria i pracownie diagnostyczne. Dzięki takiej strukturze pacjent objęty jest pełnym zakresem leczenia onkologicznego zgodnie z nowoczesnymi standardami. Istotnym elementem działalności są także badanie profilaktyczne, w tym badania przesiewowe, mające na celu wykrywanie nowotworów jelita grubego, szyjki macicy i piersi w jak najwcześniejszym stadium, co umożliwia osiągnięcie znakomitych wyników leczenia.

Warszawskie Centrum Onkologii dysponuje 776 łóżkami; w roku 2007 objęto opieką szpitalną około 22 000 chorych, co przekłada się na około 42 200 faktycznych hospitalizacji. Wynika to z faktu, że programu leczenia onkologicznego mają charakter cykliczny i w związku z tym chorzy nierzadko hospitalizowani są wielokrotnie.

W tym samym 2007 roku w oddziale chemioterapii dziennej leczono około 26 000 chorych.

Centrum Onkologii posiada przychodnię przyszpitalną, w której przyjmują lekarze ze wszystkich Klinik, istotnym elementem działalności przychodni jest konsultowanie chorych, którzy zgłosili się do onkologa po raz pierwszy. Zgodnie z zasadami postępowania pacjent może zgłosić się do lekarza onkologa bez skierowania. Nie ma również konieczności wcześniejszego zapisywania się na wizytę, o ile jest to pierwsza wizyta. Zgodnie z zasadami działania Centrum Onkologii wszyscy pacjenci będą przyjęci, niemniej czas oczekiwania może być dość długi -często w ambulatorium w ciągu jednego dnia przyjętych jest ponad 1200 osób. W roku 2007 udzielono prawie 321 000 porad ambulatoryjnych.

Więcej informacji na stronie internetowej